ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ.

Διαχειριζόμαστε κρίσεις που προκύπτουν από επιθέσεις κατά της καλής φήμης και του ονόματός σας.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Διαχειριστείτε τις ταυτότητές σας με αποδοτικό και ασφαλή τρόπο, εξασφαλίζοντας ότι τα κατάλληλα άτομα έχουν την κατάλληλη πρόσβαση στους κατάλληλους πόρους. Προστατεύστε, παρακολουθήστε και ελέγξτε την πρόσβαση σε κρίσιμους πόρους.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ