Απομακρυσμένη πρόσβαση IPSec VPN / SSL VPN.

Οι ασφαλείς διασυνδέσεις για απομακρυσμένα δίκτυα είναι αναγκαίες σήμερα και πρέπει να γίνονται με πλήρη έλεγχο της ασφάλειας, ευελιξία και χαμηλό κόστος.

Η Alphabit μπορεί να κατασκευάσει εξελιγμένες λύσεις ασφαλούς πρόσβασης παρέχοντας κορυφαία απόδοση και ασφάλεια.

Μέσω των συστημάτων απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών, μπορεί μία επιχείρηση να ελέγξει πλήρως την πρόσβαση, την ταυτοποίηση και τον περιορισμό της πρόσβασης βάσει πολιτικής ασφάλειας, κάτι που μπορεί να επιβληθεί σε οποιοδήποτε χρήστη ή ομάδα χρηστών, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, εντός ή εκτός επιχείρησης.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ