Δρομολογητές δικτύου (Router).

Η Alphabit παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών σας στην τεχνολογία της επικοινωνίας και των εταιρικών δικτύων.

Σας προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη λύση για router για οποιαδήποτε επιχείρηση προσφέροντας τα ακόλουθα:

  • Αποτύπωση χώρου επιχείρησης και μελέτη ραδιοκάλυψης
  • Προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού (wireless access points, bridges, κεραίες, κ.λπ.) και λοιπής δικτυακής υποδομής (switches, routers, κ.λπ.) για την ανάπτυξη και λειτουργία του ασύρματου hotspot

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ