ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Υπηρεσίες ιδιωτικής ετικέτας (White label services)

Συνεργασία με επαγγελματίες του κλάδου ΤΠΕ και Ασφάλειας Συστημάτων και παροχή υπηρεσιών σε τελικούς πελάτες υπό τη δική τους επωνυμία.

Εργολαβίες
(Contracted work)

Εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης με ανάληψη συγκεκριμένων υποχρεώσεων ως προς το κόστος, το χρόνο και την ποιότητα του παρεχόμενου έργου.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ