Κατανεμητές δικτύου (Switch).

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση διαχειριζόμενων κατανεμητών (managed switch) διασύνδεσης δικτυακών συσκευών σε επίπεδο 2 και 3 (Layer2/3) για τμηματοποίηση δικτύου σε VLAN και Subnets.

Η Alphabit αναλαμβάνει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση κατανεμητών (managed switch) διασύνδεσης δικτυακών συσκευών σε επίπεδο 2 και 3 (Layer2/3) για τμηματοποίηση δικτύου σε VLAN και Subnets μικρών οικιακών δικτύων, μικρών επαγγελματικών γραφείων (small office/home office networks) μέχρι και μεσαίων-μεγάλων επιχειρήσεων (medium to large networks) (ξενοδοχειακές μονάδες, εταιρείες με δίκτυο υπολογιστών για τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων, σχολεία, κλπ.)

Επίσης αναλαμβάνουμε τις παραμετροποιήσεις των επαγγελματικών δικτυακών εξοπλισμών όπως routers, access points, switches.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ