Κατανεμητές δικτύου (Switch).

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση διαχειριζόμενων κατανεμητών (managed switch) διασύνδεσης δικτυακών συσκευών σε επίπεδο 2 και 3 (Layer2/3) για τμηματοποίηση δικτύου σε VLAN και Subnets.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ