ΠΕΛΑΤΕΣ – ΕΡΓΑ

Στο πελατολόγιο της εταιρείας υπάρχουν σημαντικοί πελάτες από τους εξής κλάδους:

 • Βιομηχανία τροφίμων

 • Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί
 • Διαγνωστικά κέντρα, Ιδιωτικές κλινικές, ιατροί

 • Επιστημονικά σωματεία
 • Επιχειρήσεις τροφίμων
 • Εστίαση/Κέντρα διασκέδασης
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών
 • Εταιρείες επεξεργασίας μετάλλου
 • Εταιρείες διασφάλισης ποιότητας και μετρήσεων
 • Εταιρείες χρηματοοικονομικής μεσιτείας
 • Εταιρείες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Εταιρείες Συμμετοχών & Επενδύσεων
 • Εμπορικές/Εισαγωγικές επιχειρήσεις
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Νομικές υπηρεσίες
 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Τεχνικές εταιρείες
 • Τουριστικά γραφεία
 • Φαρμακευτικές εταιρείες

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.