Πελάτες – Έργα2018-05-30T21:08:58+00:00

ΠΕΛΑΤΕΣ – ΕΡΓΑ

Στο πελατολόγιο της εταιρείας υπάρχουν σημαντικοί πελάτες από τους εξής κλάδους:

 • Βιομηχανία τροφίμων

 • Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί
 • Διαγνωστικά κέντρα, Ιδιωτικές κλινικές, ιατροί

 • Επιστημονικά σωματεία
 • Επιχειρήσεις τροφίμων
 • Εστίαση/Κέντρα διασκέδασης
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών
 • Εταιρείες επεξεργασίας μετάλλου
 • Εταιρείες διασφάλισης ποιότητας και μετρήσεων
 • Εταιρείες χρηματοοικονομικής μεσιτείας
 • Εταιρείες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Εταιρείες Συμμετοχών & Επενδύσεων
 • Εμπορικές/Εισαγωγικές επιχειρήσεις
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Νομικές υπηρεσίες
 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Τεχνικές εταιρείες
 • Τουριστικά γραφεία
 • Φαρμακευτικές εταιρείες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η εταιρεία στην πορεία των ετών έχει συμμετάσχει σε σημαντικά έργα με αντικείμενα:

Συστήματα – Δίκτυα

 • Εγκατάσταση πιστοποιημένου δικτύου Ethernet και Οπτικών Ινών
 • Ανασχεδιασμός κατανομής δικτύου LAN σε Multi-VLAN
 • Διαμοιρασμός φόρτου κυκλωμάτων ευρείας περιοχής (Multi-WAN Load Balancing)
 • Ασφαλής σύνδεση απομακρυσμένων τοπικών δικτύων (IPsec VPN / MPLS VPN)
 • Επιτάχυνση κυκλωμάτων ευρείας περιοχής (WAN Acceleration)
 • Εταιρικό WiFi με αυθεντικοποίηση 802.1x και ActiveDirectory
 • Προτεραιότητα κίνησης δικτύου/Ποιότητα Υπηρεσίας (Class of Service, Quality of Service)
 • Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση (Secure Remote Access – SSL VPN)
 • Μετάβαση (migration) σε Office 365 / Exchange Online / OneDrive
 • Διακομιστής Ιστοσελίδων και Βάσης Δεδομένων (Web Server/SQL server)
 • Active Directory Domain / DHCP / DNS
 • Core Switching / Link Aggregation / Virtual Chassis stacking
 • Επιτήρηση Δικτύου και Κέντρου Δεδομένων και Ειδοποίηση (Network Monitoring and Alert)
 • Διακομιστής αλληλογραφίας (Mail Server) / DKIM / SPF / Anti-spam
 • Σύστημα αποθήκευσης iSCSI / RAID-6 / NFS / SMB-CIFS
 • Private Cloud Computing – VMware vSphere/Linux KVM
 • Μετάβαση σε Microsoft Azure
 • VDI – Private Cloud Computing
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων / e-mail
 • Διακομιστής Αρχείων (Fileserver)
 • Διακομιστής FTP
 • Cloud Storage

Aσφάλεια Συστημάτων

 • Ανάλυση κενών ασφάλειας/συμμόρφωσης (Gap Analysis)
 • Ανάλυση καταγραφών/ Συσχέτιση συμβάντων (Log Analysis / Correlation)
 • Εκτίμηση Ευπαθειών (Vulnerability Assessment)
 • Δοκιμή Διείσδυσης (Penetration Testing)
 • Πολιτική Ασφάλειας (Security Policy)
 • Advanced Threat Protection (Sandboxing)
 • Διάταξη τείχους προστασίας υψηλής διαθεσιμότητας (Next-Generation Firewall Cluster / High Availability)
 • Υλοποίηση πολιτικής Unified Threat Management
 • Ασφάλεια Επιπέδου Εφαρμογής (Application Layer Security)
 • Τείχος Προστασίας επιπέδου εφαρμογής (Web Application Firewall)
 • Εντοπισμός και Αποτροπή Εισβολής (Intrusion Detection and Prevention)
 • Ενίσχυση ασφάλειας διακομιστών (Server Hardening)
 • Κρυπτογράφηση Δεδομένων – Διασφάλιση Απορρήτου
 • Σύστημα Αποτροπής Διαρροής Δεδομένων (Data Leakage Prevention)

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παναγή Τσαλδάρη 3Α & Αριστείδου,

Μαρούσι, 151 22, Αθήνα

Τηλ: 2118000900, 2111199945

Website: www.alphabit.gr