Η Εταιρεία μας.

Η Alphabit είναι μια εξειδικευμένη εταιρία παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ και Ασφάλειας Συστημάτων.
Η φιλοσοφία και το όραμά μας είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής κατάρτισης και των ισχυρών δεσμών μας με την αγορά για την εκτέλεση επιτυχημένων έργων για οργανισμούς κάθε μεγέθους.
Πρωταρχικός στόχος είναι η προσφορά υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω της παροχής λύσεων που ταιριάζουν επακριβώς στις ανάγκες των πελατών προσφέροντας υψηλή απόδοση επένδυσης.
Στην Alphabit διαθέτουμε υψηλό αίσθημα ήθους και μένουμε προσηλωμένοι στις αρχές και τις επιθυμίες των πελατών μας. Γι’ αυτό μελετούμε, σχεδιάζουμε, συντονίζουμε και υλοποιούμε τα έργα που αναλαμβάνουμε με απόλυτη δέσμευση ως προς το κόστος, το χρόνο παράδοσης και την ποιότητα κάθε έργου.
Η ομάδα των συνεργατών συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς (IEEE, ACM, BCS, ISC2), διαθέτει αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις (CISSP, JNCIA), εκπαιδεύεται και προετοιμάζεται σε εργαστηριακές υλοποιήσεις και πραγματοποιεί διαρκώς υλοποιήσεις αιχμής.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ