Διαχείριση κίνησης και Ποιότητα Υπηρεσίας (Traffic Engineering – CoS/QoS).

Traffic Engineering (Προτεραιοποίηση κίνησης δικτύου) είναι μια σειρά από τεχνικές που επιτρέπουν τη διακίνηση διαφορετικών τύπων πληροφορίας με εγγυημένη ποιότητα ως προς το επίπεδο της παρεχόμενης δικτυακής ή διαδικτυακής υπηρεσίας.

Αφορά πρωτίστως την παροχή εγγυημένου εύρους ζώνης (bandwidth) και προτεραιότητας (priority) σε εφαρμογές φωνής (VoIP), εικόνας (TV/Video/Surveillance), ζωντανής μετάδοσης (streaming), τηλεδιασκέψεων (Teleconference), τηλεργασίας (teleworking) κ.λπ. που για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά απαιτείται να έχουν αδιάλειπτη ή προτεραιοποιημένη ροή χωρίς διακοπές ή καθυστερήσεις που προκαλούνται από εφαρμογές οι οποίες δεν έχουν ευαισθησία σε καθυστερήσεις ή σε μειωμένο εύρος ζώνης αλλά παρεμβαίνοντας σε ένα αδιαφοροποίητο δίκτυο μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ή να καταστήσουν άχρηστη μια υπηρεσία που είναι ευαίσθητη σε χρονικές καθυστερήσεις, σε διακοπές ή σε απώλεια ενός ελάχιστου απαιτούμενου διαθέσιμου εύρους ζώνης.

Με τον τρόπο αυτό εφαρμογές όπως η λήψη αρχείων και η περιήγηση στο διαδίκτυο λαμβάνουν χαμηλή προτεραιότητα καθώς δεν επηρεάζονται αρνητικά από το γεγονός αυτό, ενώ εφαρμογές που χρειάζονται φροντίδα ως προς την άμεση μετάδοση δεδομένων, λαμβάνουν υπέρτερη προτεραιότητα και λειτουργούν απρόσκοπτα.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ