Ο Wannacry καλά κρατεί

Ο περίφημος ιός Wannacry που κρυπτογραφεί τα αρχεία του θύματός του  και ζητά λύτρα για να τα απελευθερώσει (ransomware), παραμένει σύμφωνα με το SANS Institute ένας από τους πλέον συχνούς που εντοπίζονται από τις μηχανές των μεγαλύτερων εταιρειών ασφαλείας. Αυτό είναι από τη μία καλό, από την άλλη δείχνει ότι το συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό συνεχίζει ακάθεκτο να μολύνει συστήματα χρηστών και παραμένει ακόμα ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Τα τμήματα ΙΤ αλλά και οι μεμονωμένοι χρήστες θα πρέπει να λάβουν κατάλληλα μέτρα, όπως η τήρηση εφεδρικών αρχείων σε διαφορετικά σημεία και η εγκατάσταση ενός ικανού προγράμματος κατά του κακόβουλου λογισμικού (Antimalware) – τα απλά antivirus δεν επαρκούν εμπρός σε τέτοιες απειλές.

Τεχνικές πληροφορίες: https://www.virustotal.com/#/file/55bc52ead4c668b4dad978bebd80821a68eccd36b3927072a5d113cd5d79a27a/details