Αρχείο για SPAM

Το διαδίκτυο είναι από χρόνια ένα ακόμα πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας όπου γράφεται Ιστορία. Και ως γνωστόν η Ιστορία δεν είναι γεμάτη μόνο από καλά πράγματα – τουναντίον μάλιστα.

Έτσι τα “κακά” είναι σημαντικό κομμάτι του ποιοι είμαστε. Μ’ αυτή τη λογική ακόμα και τα κάθε λογής ανεπιθύμητα μηνύματα (SPAM), αποτελούν δείγμα ανθρώπινης δραστηριότητας – ενοχλητικής, ανώφελης και πολύ συχνά εγκληματική, αλλά εν πάσει περιπτώσει ανθρωπινης δραστηριότητας, η οποία αξίζει να μπορεί να μηνμονεύεται και να μελετάται.

Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί το Αρχείο των Ανεπιθυμήτων (Spam Archive). Για να το επισκεφθείτε μπορείτε να πάτε στη διεύθυνση http://untroubled.org/spam/