Στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης – της ψηφιακής επανάστασης – και των νέων κανονισμών για την προστασία δεδομένων, η ευαισθητοποίηση στην προστασία των ψηφιακών πόρων κάθε οργανισμού είναι απαραίτητη για την συνέχεια και την επιτυχία του. Η διαμόρφωση πολιτικών ασφάλειας και η λήψη κατάλληλων μέτρων απαιτεί σωστή οργάνωση, ώστε να αναληφθούν οι βέλτιστες δράσεις που παρέχουν θεσμική και τεχνική θωράκιση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ.

Η Alphabit παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ασφάλειας Συστημάτων για τον επιτυχή Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Οργανισμού σας.
Η ομάδα μας συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως οι IEEE, ACM, BCS και ISC2, διαθέτει αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις (CISSP, JNCIA, NSE), εκπαιδεύεται και προετοιμάζεται σε εργαστηριακές ασκήσεις και πραγματοποιεί υλοποιήσεις αιχμής.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΛΥΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ