Στην 4η βιομηχανική επανάσταση – την ψηφιακή επανάσταση – με νέους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων και άφθονες νέες απειλές στον κυβερνοχώρο, η προστασία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων των οργανισμών είναι απαραίτητη για τη συνέχεια και την επιτυχία τους. Η διαμόρφωση πολιτικών ασφαλείας και η θεσμοθέτηση των κατάλληλων δικλείδων ασφαλείας απαιτεί από τους οργανισμούς να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για την υιοθέτηση των σχετικών ελέγχων με το μικρότερο δυνατό κόστος και πολυπλοκότητα.

Η Alphabit παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ασφάλειας Συστημάτων για τον επιτυχή Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Οργανισμού σας.
Η ομάδα μας συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως οι IEEE, ACM, BCS και ISC2, διαθέτει αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις (CISSP, JNCIA, NSE, CPFA, CPSP), εκπαιδεύεται και προετοιμάζεται σε εργαστηριακές ασκήσεις και πραγματοποιεί υλοποιήσεις αιχμής.
Informaition Security and Data Protection services

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.