Στην 4η βιομηχανική επανάσταση – την ψηφιακή επανάσταση – οι νέες προκλήσεις για την Κυβερνοασφάλεια, απαιτούν νέα μέτρα προστασίας κάθε οργανισμού απαραίτητα για την επιχειρησιακή συνέχεια και την επιτυχία του.
Η διαμόρφωση πολιτικών ασφάλειας και η λήψη κατάλληλων μέτρων απαιτεί σωστή οργάνωση, ώστε να αναληφθούν οι βέλτιστες δράσεις που παρέχουν θεσμική και τεχνική θωράκιση.
Η Alphabit παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ασφάλειας Συστημάτων για τον επιτυχή Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Οργανισμού σας.
Η ομάδα μας συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως οι IEEE, ACM, BCS και ISC2, διαθέτει αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις (CISSP, JNCIA, NSE, CPFA, CPSP), εκπαιδεύεται και προετοιμάζεται σε εργαστηριακές ασκήσεις και πραγματοποιεί υλοποιήσεις αιχμής.
Informaition Security and Data Protection services

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ