Blog

HomeBlog

Αρχείο για SPAM

Το διαδίκτυο είναι από χρόνια ένα ακόμα πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας όπου γράφεται Ιστορία. Και ως γνωστόν η Ιστορία δεν είναι γεμάτη μόνο από καλά πράγματα – τουναντίον μάλιστα.

Έτσι τα “κακά” είναι σημαντικό κομμάτι του ποιοι είμαστε. Μ’ αυτή τη λογική ακόμα και τα κάθε λογής ανεπιθύμητα μηνύματα (SPAM), αποτελούν δείγμα ανθρώπινης δραστηριότητας – ενοχλητικής, ανώφελης και πολύ συχνά εγκληματική, αλλά εν πάσει περιπτώσει ανθρωπινης δραστηριότητας, η οποία αξίζει να μπορεί να μηνμονεύεται και να μελετάται.

Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί το Αρχείο των Ανεπιθυμήτων (Spam Archive). Για να το επισκεφθείτε μπορείτε να πάτε στη διεύθυνση http://untroubled.org/spam/

 

 

Ο Wannacry καλά κρατεί

Ο περίφημος ιός Wannacry που κρυπτογραφεί τα αρχεία του θύματός του  και ζητά λύτρα για να τα απελευθερώσει (ransomware), παραμένει σύμφωνα με το SANS Institute ένας από τους πλέον συχνούς που εντοπίζονται από τις μηχανές των μεγαλύτερων εταιρειών ασφαλείας. Αυτό είναι από τη μία καλό, από την άλλη δείχνει ότι το συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό συνεχίζει ακάθεκτο να μολύνει συστήματα χρηστών και παραμένει ακόμα ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Τα τμήματα ΙΤ αλλά και οι μεμονωμένοι χρήστες θα πρέπει να λάβουν κατάλληλα μέτρα, όπως η τήρηση εφεδρικών αρχείων σε διαφορετικά σημεία και η εγκατάσταση ενός ικανού προγράμματος κατά του κακόβουλου λογισμικού (Antimalware) – τα απλά antivirus δεν επαρκούν εμπρός σε τέτοιες απειλές.

Τεχνικές πληροφορίες: https://www.virustotal.com/#/file/55bc52ead4c668b4dad978bebd80821a68eccd36b3927072a5d113cd5d79a27a/details

Εγκατάσταση Κατανεμητών δικτύου

Κατανεμητές δικτύου (Switch).

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση διαχειριζόμενων κατανεμητών (managed switch) διασύνδεσης δικτυακών συσκευών σε επίπεδο 2 και 3 (Layer2/3) για τμηματοποίηση δικτύου σε VLAN και Subnets.

Η Alphabit αναλαμβάνει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση κατανεμητών (managed switch) διασύνδεσης δικτυακών συσκευών σε επίπεδο 2 και 3 (Layer2/3) για τμηματοποίηση δικτύου σε VLAN και Subnets μικρών οικιακών δικτύων, μικρών επαγγελματικών γραφείων (small office/home office networks) μέχρι και μεσαίων-μεγάλων επιχειρήσεων (medium to large networks) (ξενοδοχειακές μονάδες, εταιρείες με δίκτυο υπολογιστών για τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων, σχολεία, κλπ.)

Επίσης αναλαμβάνουμε τις παραμετροποιήσεις των επαγγελματικών δικτυακών εξοπλισμών όπως routers, access points, switches.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

Μελέτη και εγκατάσταση ασύρματης δικτύωσης για επιχειρήσεις, (WiFi Access Points)

Ασύρματα σημεία πρόσβασης (WiFi Access Points).

Συστήματα ελεγχόμενων σημείων ασύρματης πρόσβασης (controlled access points) για σύνδεση υψηλής ταχύτητας με δυνατότητες WMM, VoWIFI, roaming/handovering με ελεγκτές στο τοπικό δίκτυο ή στο υπολογιστικό νέφος (cloud controller) και συστήματα υψηλής πυκνότητας για μεγάλες συναθροίσεις.

Η Alphabit διαθέτει την εμπειρία και το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να αναλάβει το σχεδιασμό και την εγκατάσταση WiFi Hotspot βασισμένα στον αρτιότερο τεχνολογικά δικτυακό εξοπλισμό.

Τα WiFi Hotspots που σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε για την επιχείρησή σας είναι βασισμένα σε κανόνες ασφάλειας πρόσβασης και δίνουν δυνατότητες φιλτραρίσματος τοποθεσιών, προστασίας από ιούς και πιο συγκεκριμένα:

 • Captive Portal
 • Firewall
 • Antivirus
 • Web Proxy
 • Web Filtering
 • Load Balancing – Traffic Shape

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

Μελέτη και εγκατάσταση ασύρματων και ενσύρματων δικτύων για επιχειρήσεις

Ασύρματες ζεύξεις υψηλών αποστάσεων.

WiFi links 802.11a/ac, LaserLink GbE.

Η Alphabit προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εγκατάστασης και συντήρησης σε υφιστάμενα ή νέα ασύρματα δίκτυα. Ενσύρματα και ασύρματα τοπικά δίκτυα Η/Υ.

Επίσης το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό μας προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών όπως:

 • Εγκατάσταση Intranets, VPNs, Firewall, Mailserver, Webserver, Virtual Machines.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Server, Router και λοιπών συσκευών.
 • Έλεγχο και μελέτη του υπάρχοντος ασύρματου σας δικτύου για να εντοπιστούν πιθανά «κενά» ασφαλείας στο δίκτυο σας.

Η πολυετή μας εμπειρία στα ασύρματα δίκτυα, εγγυάται την αξιόπιστη εγκατάσταση και παραμετροποίηση αυτών.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

Μελέτη και εγκατάσταση router για επιχειρήσεις

Δρομολογητές δικτύου (Router).

Η Alphabit παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών σας στην τεχνολογία της επικοινωνίας και των εταιρικών δικτύων.

Σας προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη λύση για router για οποιαδήποτε επιχείρηση προσφέροντας τα ακόλουθα:

 • Αποτύπωση χώρου επιχείρησης και μελέτη ραδιοκάλυψης
 • Προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού (wireless access points, bridges, κεραίες, κ.λπ.) και λοιπής δικτυακής υποδομής (switches, routers, κ.λπ.) για την ανάπτυξη και λειτουργία του ασύρματου hotspot

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων απομακρυσμένης πρόσβασης για επιχειρήσεις

Απομακρυσμένη πρόσβαση IPSec VPN / SSL VPN.

Οι ασφαλείς διασυνδέσεις για απομακρυσμένα δίκτυα είναι αναγκαίες σήμερα και πρέπει να γίνονται με πλήρη έλεγχο της ασφάλειας, ευελιξία και χαμηλό κόστος.

Η Alphabit μπορεί να κατασκευάσει εξελιγμένες λύσεις ασφαλούς πρόσβασης παρέχοντας κορυφαία απόδοση και ασφάλεια.

Μέσω των συστημάτων απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών, μπορεί μία επιχείρηση να ελέγξει πλήρως την πρόσβαση, την ταυτοποίηση και τον περιορισμό της πρόσβασης βάσει πολιτικής ασφάλειας, κάτι που μπορεί να επιβληθεί σε οποιοδήποτε χρήστη ή ομάδα χρηστών, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, εντός ή εκτός επιχείρησης.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

Διαχείριση κίνησης και Ποιότητα Υπηρεσίας (CoS / QoS)

Διαχείριση κίνησης και Ποιότητα Υπηρεσίας (Traffic Engineering – CoS/QoS).

Traffic Engineering (Προτεραιοποίηση κίνησης δικτύου) είναι μια σειρά από τεχνικές που επιτρέπουν τη διακίνηση διαφορετικών τύπων πληροφορίας με εγγυημένη ποιότητα ως προς το επίπεδο της παρεχόμενης δικτυακής ή διαδικτυακής υπηρεσίας.

Αφορά πρωτίστως την παροχή εγγυημένου εύρους ζώνης (bandwidth) και προτεραιότητας (priority) σε εφαρμογές φωνής (VoIP), εικόνας (TV/Video/Surveillance), ζωντανής μετάδοσης (streaming), τηλεδιασκέψεων (Teleconference), τηλεργασίας (teleworking) κ.λπ. που για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά απαιτείται να έχουν αδιάλειπτη ή προτεραιοποιημένη ροή χωρίς διακοπές ή καθυστερήσεις που προκαλούνται από εφαρμογές οι οποίες δεν έχουν ευαισθησία σε καθυστερήσεις ή σε μειωμένο εύρος ζώνης αλλά παρεμβαίνοντας σε ένα αδιαφοροποίητο δίκτυο μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ή να καταστήσουν άχρηστη μια υπηρεσία που είναι ευαίσθητη σε χρονικές καθυστερήσεις, σε διακοπές ή σε απώλεια ενός ελάχιστου απαιτούμενου διαθέσιμου εύρους ζώνης.

Με τον τρόπο αυτό εφαρμογές όπως η λήψη αρχείων και η περιήγηση στο διαδίκτυο λαμβάνουν χαμηλή προτεραιότητα καθώς δεν επηρεάζονται αρνητικά από το γεγονός αυτό, ενώ εφαρμογές που χρειάζονται φροντίδα ως προς την άμεση μετάδοση δεδομένων, λαμβάνουν υπέρτερη προτεραιότητα και λειτουργούν απρόσκοπτα.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

Μελέτη & εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων για εταιρείες-επιχειρήσεις.

Τηλεφωνικά κέντρα (ISDN PRI / ISDN BRI / PSTN / SIP / VoIP).

Τηλεφωνικά κέντρα υψηλών απαιτήσεων σε διατάξεις υψηλής διαθεσιμότητας, με ηχογράφηση κλήσεων, μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων κλήσεων, διαφορετικές τεχνολογίες τερματισμού γραμμών παρόχων, ενοποιημένη διαχείριση κλήσεων/τηλεφωνητή/email/fax, αυτόματη διαχείριση ημέρας/νύχτας/αργίας, διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών πόλεων/χωρών για σύνδεση υποκαταστημάτων, σύνδεση Skype.

Με ένα μοντέρνο και αξιόπιστο τηλεφωνικό κέντρο αυξάνεται η ευελιξία και η παραγωγικότητα μιας επιχείρησης, αφού ανταποκρίνεται άμεσα στους πελάτες και συνεργάτες της.

Γίνεται διασύνδεση όλων των σημείων μιας επιχείρησης σε ένα ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο και βελτιώνεται η αξιοπιστία των επικοινωνιών, αφού η λύση είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

Γεωγραφικοί αριθμοί SIP σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα

Γεωγραφικοί αριθμοί SIP σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα.

Αποκτήστε τηλεφωνική παρουσία σε χώρες του εξωτερικού από το τοπικό σας τηλεφωνικό κέντρο.

Χρησιμοποιώντας είτε έναν SIP Client στο κινητό ή τον υπολογιστή σας, είτε μια SIP συσκευή, η φωνή μετατρέπεται σε δεδομένα για να καταλήξει στη συσκευή του καλούμενου, με ασφάλεια, ποιότητα και αξιοπιστία.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.